Sågverk

Vi sågar egna och kunders stockar på beställning. Sågar specialdimentioner som t ex korsvirkesväggar eller grova stockar i ek till kyrkor eller andra byggnader.